Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Главное меню:


Оголошення. Сторінка 1


Всесвітній день водно-болотних угідь

Кожного року 2 лютого країни світу, які мають на своїх територіях водно-болотні угіддя, у тому числі Україна, відзначали Всесвітній день водно-болотних угідь. Відзначення цього Дня приурочено до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року у місті Рамсар (Іран) міжнародної угоди - Конвенції з водно-болотних угідь міжнародного значення. Мета її - зберегти водно-болотні угіддя як середовища для водоплавних птахів та збереження і раціонального використання цих угідь шляхом місцевих, регіональних і національних дій та міжнародної співпраці, які будуть складовою збалансованого розвитку світу. Україна поновила своє членство в конвенції у 1996 році та входить в число 169 країн - договірних сторін конвенції.

Згідно зі статтею 1 Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм - природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна - Договірна Сторона Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону.

На цей час зазначений Перелік включає 2 221 водно-болотних угідь загальною площею 21,421 млн. га. Серед них і 33 українських водно-болотних угіддя міжнародного значення загальною площею біля 678 тис. га. З них 22 угіддя отримали статус міжнародних у 1995 році, а в 2004 році Бюро Рамсарської конвенції прийняло рішення про надання міжнародного статусу ще 11 природним комплексам України.

В Донецькій області знаходяться два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Затока Білосарайська та коса Білосарайська" (площа 2 тис.га, Першотравневий район) та "Затока Крива та коса Крива" (площа 1,4 тис. га, Новоазовський район), які розташовані на узбережжі Азовського моря в межах національного природного парку "Меотида". Крім того, на території області існує багато інших водно-болотних угідь, що відповідають вимогам Рамсарської конвенції. Ці угіддя, як правило, використовуються в сільському господарстві, але, одночасно, відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття.

Для чого потрібно охороняти водно-болотні угіддя?

Водно-болотні угіддя виконують безліч життєво важливих функцій, наприклад:

-накопичення і зберігання води;
-захист від штормів і повеней;
-зміцнення берегової лінії і стримування ерозії;
-поповнення запасів підземних вод (проникнення води з водно-болотного угіддя вниз в підземний водоносний горизонт);
-вихід підземних вод (рух води вгору і її перетворення в поверхневу воду в водно-болотному угідді);
-очистка води;
-утримування поживних речовин; відкладення опадів; утримування забруднюючих речовин;
-стабілізація місцевих кліматичних умов, особливо кількості атмосферних опадів і температури.

Глобальне споживання прісної води збільшилася в шість разів в період з 1900 по 1995рр. - більш ніж в два рази швидше, ніж темпи приросту населення. Одна третина населення світу сьогодні проживає в країнах, які вже відчувають помірний або серйозний дефіцит води. До 2025 р двоє людей з кожних трьох, які проживають на Землі, в своєму житті цілком можуть зіткнутися з умовами нестачі води.

Кожен з нас може внести свій невеликий внесок у охорону водно-болотних угідь. Це дуже просто. Це не вимагає грошей або багато часу. Головна ідея - "не нашкодь"!
-не забруднюйте водойму, біля якого ви живете;
-не засмічуйте берег, на якому ви відпочиваєте;
-не оріть свій город до урізу води, залишайте прибережні водоохоронні смуги;
-висаджуйте ліс у прибережній зоні;
-дотримуйтесь правил полювання та рибної ловлі;
-не діставайте тварин у сезон тиші, не вмикайте голосно музику, відпочиваючи на природі;
-вивчайте свою водойму і діліться своїми знаннями з дітьми, оточуючими;
-не проходьте повз порушень, повідомляйте про них в природоохоронні, а також правоохоронні органи.

_____________________________________________________________________________


Про не допустимість порушень прав працівників закладів охорони здоров'я.


У зв'язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я" (далі - Постанова), яка передбачає підвищення базового рівня заробітної плати для лікарів та медичних сестер, Державна служба України з питань праці повідомляє.
Відповідно до Постанови розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлений у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше:
20 000 гривень - для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я;
13 500 гривень - для фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти.
У випадках, коли медпрацівнику буде встановлено неповний робочий день/тиждень або працівник не у повному обсязі виконуватиме затверджену норму тривалості робочого часу, оплата праці здійснюватиметься із встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я" розміру пропорційно до відпрацьованого часу.
Після набуття чинності Постановою збільшилася кількість звернень працівників та народних депутатів щодо примушення медичних працівників до написання заяв про запровадження неповного робочого часу.
Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці звертає особливу увагу на неприпустимість у будь-якій формі тиску на працівників з метою змусити їх написати заяву про встановлення неповного робочого часу.
Відповідно до статті 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
Роботодавець може в односторонньому порядку змінити істотні умови праці тільки дотримуючись вимог статті 32 КЗпП. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці
Таким чином згідно норм законодавства встановлення працівникам неповного робочого часу повинне здійснюватися з урахуванням інтересів працівників та відповідно до вимог законодавства.
Згідно статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Також відповідно до статті 60 Конституції ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Стаття 68 Конституції України встановлює обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
З уразі порушення законодавства про працю громадяни мають право звернутися зі скаргою до профспілки, Державної служби України з питань праці, із позовом до суду.
Якщо примус приймає крайні форми: загрози життю і здоров'ю, репутації або власності слід негайно повідомляти на номер скороченого екстреного виклику "102" до оператора Call-центру Національної поліції.
Доведений в суді або виявлений Державною службою України з питань праці факт примусу до написання заяви про встановлення неповного робочого часу- це серйозний ризик і для організації, і для її керівництва.
Відповідальність за примус до написання заяви про встановлення неповного робочого часу може бути не тільки дисциплінарною і адміністративною, але й кримінальною.

_____________________________________________________________________________


Питання територіальної оборони Краматорського району


Наразі пересічного громадянина турбує питання особистої безпеки у зв'язку із подальшою військовою ескалацією з боку Російської Федерації. Багато хто порушує питання, а чи спроможні районні та місцеві керівники забезпечити цю безпеку?

Голова Краматорської райдержадміністрації Андрій Панков, на своїй сторінці у Фейсбук, оприлюднив роз'яснення щодо поточного стану територіальної оборони району.

Відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву», який вступив в дію з 1 січня 2022 року, на території України створений окремий рід Збройних Сил України – «Сили територіальної оборони України». Структура цих сил передбачає наступне: в кожному обласному центрі розгортається управління бригадою територіальної оборони та окремий батальйон територіальної оборони, в районах області створюються окремі батальйони територіальної оборони, мета яких, організація охорони та оборони стратегічних об'єктів критичної інфраструктури громад до завершення мобілізаційного розгортання основних Сил Збройних Сил, Національної гвардії України та інших силових структур.

Керівництвом району, не чекаючи вступу в дію зазначеного вище Закону України, з липня 2021 року було розпочато розгортання нашого батальйону на території Краматорського району. Враховуючи вимоги до розміщення військових частин, була підібрана будівля з відповідною територією для розміщення управління та особового складу батальйону, проведена значна робота з облаштування цієї будівлі під запити військових. На даний час ця будівля забезпечена теплом, світлом та водою. Проведена велика робота з комплектування батальйону офіцерським складом організаційного ядра, приписані до батальйону резервісти, які в найкоротший час у випадку оголошення особливого періоду, або мобілізації, оминаючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки терміново прибувають до батальйону та приступають до виконання задач за бойовим розрахунком. Наразі командуванням батальйону проводяться теоретичні заняття з бойової підготовки, проводяться інструктажі з виконання правил виконання обов'язків у складі бойових розрахунків. До занять в обов'язковому порядку залучаються не тільки офіцери кадру, а й резервісти. На теперішній час завершується укомплектування батальйону технікою та відповідним озброєнням відповідно до табеля.

"Дякую окремим головам громад за підтримку батальйону територіальної оборони району, які виявляють не тільки турботу на словах, а й ділом допомогли в облаштуванні будівлі та території де розмістився батальйон. На сьогодні завдяки розумінню важливості цього питання та особистої наполегливості ними розроблені Програми підтримки територіальної оборони Краматорського району, які подані на затвердження відповідних сільських, селищних та міських рад. Але є і такі керівники, які до цього часу так і не зрозуміли важливості цього питання та в цьому напрямку нічого не роблять. Окрема подяка головам громадських організацій, які долучилися до цієї справи, при чому не чекаючи звернення до них за допомогою. Самі прийшли і запропонували посильну допомогу." - зазначив Андрій Панков.

Батальйон територіальної оборони знаходиться під постійним патронатом з боку керівництва Краматорської районної державної адміністрації. Задачі нашого окремого батальйону територіальної оборони полягають не тільки у виконанні обов'язків в особливий період або воєнний час, а й участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися на території громад району.

Ми маємо спільну мету – сприяння створенню умов для охорони та захисту державного суверенітету, незалежності України та безпосередньо території і населення Краматорського району, а тому оперативність усіх процесів і відпрацювання ролі кожного суб'єкта національного спротиву визначатимуть нашу життєздатність.


«Захистимо свій дім, захистимо Україну!»

_____________________________________________________________________________

Шановні мешканці громади!

27 січня 2022 року об 11:00 годині відбудеться засідання колегіі облдержадміністрації, на якому буде розглянуто питання про виконання обласного Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2017-2021 роки на території Донецької області.
Засідання транслюватиметься на офіційній сторінці обласної державної адміністрації у соціальній мережі
Facebook.

_____________________________________________________________________________

Шановні мешканці громади!


25 січня о 14:00 в приміщенні Святогірської міської ради (2-й поверх, зал засідань) за адресою: м. Святогірськ, вул. Володимира Сосюри, 8, відбудеться публічний звіт міського голови Володимира Бандури про свою роботу пекред Святогірською територіальною громадою за 2021 рік. Захід відбудеться з урахуванням протиепідемічних заходів та соціальної дистанції.

_____________________________________________________________________________

Інформування щодо змін стосовно державного регулювання цін
_____________________________________________________________________________

Оперативна інформація про ускладнення погодних умов на території Донецької області
18 січня 2022 року

Протягом доби очікується:
Вночі сніг, місцями значний, на півдні опади у вигляді мокрого снігу та мряки, вдень місцями слабкий сніг; вночі хуртовина, вдень місцями слабка, погіршення видимості у снігу, хуртовині - 200-500 м, місцями налипання мокрого снігу, місцями на дорогах ожеледиця, сніговий накат;
Вітер вночі південно-західний, 19-24 м/с, на півдні сильний, 25-28 м/с, вдень північно-західний, 15-20 м/с, місцями до 24 м/с.
Температура повітря: вночі від 0-5° морозу, вдень від 1° тепла до 4° морозу. Ускладнення погодних умов 18 січня 2022 року відповідає II рівню небезпечності (колір помаранчевий), що може призвести до порушень електропостачання, ускладнення роботи служб комунального господарства та будівельної галузі, руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.
_____________________________________________________________________________

З В І Т
про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 2021 рікУпродовж 2021 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 47 конфліктних ситуацій, по яких було взято на облік 47 розбіжностей між сторонами СТВ щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості із заробітної плати. Основною причиною виникнення випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 309766,7 тис. грн.
В результаті постійної взаємодії зі сторонами СТВ та органами місцевого самоврядування в 2021 році було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала причиною розбіжностей між сторонами СТВ, в сумі 168389,0 тис.грн., що складає 54,4% від заборгованості, що стала причиною ускладнення стану СТВ.
На початок 2021 року на обліку Відділення знаходилось 2 конфліктні ситуації, у звітному періоді було взято на облік 45 конфліктних ситуацій, знято з обліку 47 конфліктних ситуацій, в тому числі 41 - у зв'язку із врегулюванням розбіжностей, 4 - у зв'язку із зняттям з обліку з різних причин (відсутність причин або умов для виникнення КТС(К)), 2 - як такі, які призвели до виникнення КТС(К).
Упродовж 2021 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 6 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 5 - на виробничому рівні, 1 - на територіальному рівні. У 6 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 37 вимог.
Упродовж 2021 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 88 примирних процедур, в т.ч. 79 - узгоджувальних зустрічей, 9 - примирних комісій.
Упродовж 2021 року зареєстровано 2 КТС(К) на виробничому рівні з 22 вимогами, висунутими найманими працівниками. Знято з реєстрації 2 КТС(К), з них один як вирішений (Комунальне некомерційне підприємство Слов'янської міської ради "Стоматологічна поліклініка м. Слов'янська" з 17 вимогами).
Упродовж 2021 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками стихійних акцій соціального протесту пов'язаних з колективними припиненнями роботи.
За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 10 акцій соціального протесту, а саме: 2 мітинги, 5 припинень роботи, 2 невиходи на поверхню та 1 перекриття руху.
Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту були погашення заборгованості із заробітної плати та виплата поточної заробітної плати.
По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз'яснення головам первинних профспілкових організацій підприємств, найманим працівниками, адміністрації підприємств, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів між сторонами конфлікту по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.
За результатами спільних дій Відділення з Донецькою обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування та сторонами соціально-трудових відносин у поточному році вдалося послабити протестні дії найманих працівників, і, як наслідок, зменшити кількість проведення акцій соціального протесту. Так, наприклад у 2020 році було зафіксовано проведення 23 акцій соціального протесту, а у 2021 році відповідно 10, що в 2,3 рази менше ніж у попередньому році.
Станом на 1 січня 2022 року в Донецькій області налічується 10 трудових арбітрів, 3 посередника, здійснюють діяльність 19 інформаційно-консультаційних центрів у містах та районах Донецької області, які сприяють підвищенню правової культури сторін соціально-трудових відносин.
У квітні 2021 року було підписано Угоду про співпрацю між Відділенням та Східним міжрегіональним управлінням з питань праці. У грудні було підписано Угоду про співпрацю між Відділенням та Об'єднанням організацій роботодавців Донецької області.
Фахівцями Відділення проведено 90 заходів інформаційної діяльності щодо опублікування статей, інформаційних, аналітичних матеріалів, проведення виступів, інтерв'ю, коментарів в засобах масової інформації (друкованих та Інтернет - виданнях).
Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні", Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 № 73, Комісією Відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців здійснено заходи щодо підтвердження репрезентативності Конфедерації незалежних профспілок Донецької області на територіальному рівні.
_____________________________________________________________________________

Правила безпечної поведінки під час святкування Водохреща

Щоб не сталося лиха при купанні у крижаній воді, ГУ ДСНС України у Донецькій області нагадуємо про елементарні правила поводження поблизу водних об'єктів і закликаємо бути вкрай обережними під час купання та дотримуватися елементарних правил безпеки.
Утримайтеся від купання, якщо у вас хворі легені та серцево - судинна система! Пам'ятайте, що перебування в крижаній воді у незагартованих людей може призвести до загального переохолодження організму.
Для тих, хто планує купання у водоймах рекомендуємо дотримуватися наступних правил:
- занурюватися слід у спеціально обладнаних місцях біля берега під ретельним наглядом рятувальної та медичної служби;
- безпосередньо перед тим як зануритися в крижану воду необхідно розігріти тіло, зробивши розминку або пробіжку;
- не варто різко пірнати або стрибати у воду робити це потрібно повільно та обережно, не занурюючись з головою. Перебувати у воді дозволяється лише кілька секунд;
- після купання необхідно розтерти рушником тіло і вдягнути сухий одяг (при цьому одяг і взуття мають бути простими, з мінімальною кількістю ґудзиків, застібок і шнурівок)
- випийте гарячий напій!!!
Категорично забороняється вживати перед та після занурення у воду алкогольні напої.
"Шановні громадяни! Подбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, не нехтуйте правилами безпечної поведінки. Бажаємо Вам веселого та безпечного святкування".
Бережіть своє життя, не нехтуйте застереженнями!
_____________________________________________________________________________

Шановні мешканці громади

Компанія idmedia.ua розпочинає конкурс на вручення грантових стипендій для учнів і студентів. Ми хочемо щоб якомога найбільше студентів могли прийняти участь в конкурсі та мали можливість отримати нагороду.

Детальна інформація за посиланням: https://idmedia.ua/about/grant

_____________________________________________________________________________

Інформація про стан зареєстрованого ринку праці
Святогірської міської територіальної громади
за 12 місяців 2021 року


Послугами Слов'янського міського центру зайнятості в сприянні працевлаштуванню за 12 місяців 2021 року скористалися порядку 622 незайнятих трудовою діяльністю мешканця громади, з яких 290 осіб мали статус зареєстрованого безробітного.
На 1 січня 2022 року число зареєстрованих безробітних налічувало близько 66 осіб. Близько 45% безробітних - це жінки, 26% - молодь у віці до 35 років, майже кожен одинадцятий - з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприяння працевлаштуванню. Серед безробітних майже кожен другий раніше був робітником, кожен четвертий займав місце службовця, а кожен десятий не мав професійної підготовки.
У той же час роботодавцям постійно потрібні кваліфіковані робітники з інструментом (42% всіх вакансій), працівники сфери торгівлі та послуг (17%), робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (20%), а також кваліфіковані професіонали та фахівці (19%).
Протягом 2021 року отримали постійну роботу за сприяння служби зайнятості 166 незайнятих громадян, в тому числі 125 осіб зі статусом безробітного. З компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб працевлаштовані 3 безробітних громадянина.
Поряд з працевлаштуванням на постійних умовах роботи, одним із напрямків соціального захисту незайнятого населення є організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, які забезпечують тимчасову зайнятість. Протягом звітного періоду в роботах тимчасового характеру взяли участь 19 безробітних жителів громади.
Протягом 2021 року проходив профнавчання та підвищував свою кваліфікацію 31 безробітний, по закінченні якого 100% працевлаштовані за сприянням центру зайнятості на конкретні робочі місця.
Перебування в стані безробіття до працевлаштування становить на сьогодні в середньому 4 місяці. Період виплати допомоги залежить від страхового стажу безробітного та причини звільнення з роботи.

"Легальна зайнятість": поняття страхового стажу та умови його зарахування


Слов'янський міський центр зайнятості повідомляє, що відповідно до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.


До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою 60 років, та період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.


Період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.


Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.


Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.


Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.


У разі якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць сплати страхових внесків пропорційно до відпрацьованого часу.


ВАЖЛИВО:

Працювати офіційно, із оформленням трудових відносин. Отримуючи заробітну плату "в конверті" не можна розраховувати на високий розмір пенсії (а іноді і на пенсію взагалі: при відсутності необхідного стажу).

Стаж роботи до 1 січня 2004 року зараховується на умовах раніше діючого законодавства.


Основний документ про стаж - трудова книжка. Це той документ, де міститься вся інформація про трудову діяльність людини та на підставі якого обчислюють стаж в органах Пенсійного фонду.


Отже, правильно оформлена трудова книжка - запорука безпроблемного оформлення пенсії.


________________________________________________________________

Служба порятунку попереджає громадян про небезпеку тонкої криги!

Останнім часом, через постійно мінливу температуру, на річках та озерах утворюється нестійкий крижаний покрив, який становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів водойм.Шановні громадяни!


Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає вас не виходити на ненадійну кригу і застерегти від цього своїх дітей.
Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.
Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!


_____________________________________________________________________________

Лінія психологічної підтримки "Телефон довіри" 0-800-210-160 працює цілодобово, безкоштовно з усіх операторів, конфеденційно та анонімно.

_____________________________________________________________________________

Шановні мешканці громади!

29 грудня о 14:00 в приміщенні Святогірської міської ради (2-й поверх, зал засідань) за адресою: м. Святогірськ, вул. Володимира Сосюри, 8, відбудеться відкрита зустріч міського голови з жителями Святогірської територіальної громади з інформацією про свою роботу за період: грудень 2020 року - грудень 2021 року. Захід відбудеться з урахуванням протиепідемічних заходів та соціальної дистанції.

_____________________________________________________________________________

Шановні мешканці громади!

Інформуємо вас, що за інформацією Українського гідрометеорологічного центру та Донецького регіонального центру з гідрометеорології у період з 21 по 24 грудня 2021 року на території Донецької області очікується погіршення погодних умов, а саме сніг з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу, зниження температури повітря до мінус 13°С, погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

_____________________________________________________________________________

Шановні мешканці!

В рамках проведення широкої інформаційної кампанії в регіоні щодо потенційних об’єктів приватизації просимо розмістити на офіційних сайтах міських і селищних рад повідомлення щодо приватизації об’єкта державної власності у Донецькій області (сайт privatization.gov.ua, розділ «мала приватизація»). Аукціон по якому відбудеться 24.12.2021 в електронній торговій системі Ргоzоrrо.Продажі, а саме - об’єкт незавершеного будівництва - лікувальний корпус профілакторію за адресою: Донецька обл., Мар’їнський район, с. Зоряне, вул. Промислова зона, 10г;
Більш детальна інформація по вищевказаному об’єкту приватизації у Донецькій області розміщена на сайті privatization.gov.ua
_____________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення відкритого слухання щодо наміру встановлення нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються Обласним комунальним підприємством "Донецьктеплокомуненерго" на території міста Святогірськ та с. Тетянівка Святогірської територіальної громади для всіх категорій споживачів.

Шановні споживачі послуг!

ОКП "ДТКЕ" має намір провести відкрите слухання про встановлення нових тарифів і запрошує представників місцевих органів виконавчої влади та представників місцевого самоврядування міста Святогірськ та с. Тетянівка взяти участь в обговоренні.
Відкриті слухання відбудуться 17.12.2021р. о 11-00 годині адресою :Донецька область м.Святогірськ вул. Івана Мазепи,54
Письмові пропозиції Ви можете надіслати до 16 листопада 2021 року на адресу ОКП "ДТКЕ" (84307, м. Краматорськ, пров.Земляний,2), електронну адресу: E-mail:
postmaster@kpdtke.com.ua


Адміністрація Обласного
комунального підприємства
"Донецьктеплокомуненерго"______________________________________________________________________________________________________________

Шановні мешканці Святогірської громади!

Громадська спілка "Центр підтримки громадських ініціатив Святогірська" запрошує Вас на заплановану конференцію:
Тема: Презентація онлайн-порталу державних послуг Дія. Відкриття території цифрової доступності в Святогірській громаді.
Реєструйся, щоб навчитися користуватися порталом та дізнатися, як спілкуватися з державою без зайвої витрати часу та нервів, без додаткового контакту з чиновниками!
Захід відбудеться у ZOOM 26 листопада 2021 року о 14:00 по Києву.

Реєструйся! https://cutt.ly/sTLnk02

Ідентифікатор конференції: 843 0159 0758______________________________________________________________________________________________________________

Шановні мешканці Святогірської громади!


Громадська спілка "Центр підтримки громадських ініціатив Святогірська" запрошує Вас на заплановану конференцію:
Тема: Презентація вебплатформи з інструментами електронної демократії Святогірської територіальної громади.
Зрозумілий, прозорий та доступний модуль з додатками електронної демократії незабаром запрацює на сайті міської ради! Офіційний електронний формат взаємодії місцевої влади та громадськості.
Захід відбудеться у GoogleMeet 25 листопада 2021 року о 14:00 по Києву. .

Реєструйся https://goo.su/zxf______________________________________________________________________________________________________________

Презентація онлайн-порталу державних послуг Дія. Відкриття території цифрової доступності в Святогірській громаді
Дві комп'ютеризовані точки доступу до публічних послуг онлайн вже створенно в бібліотеках м.Святогірська та с.Богородичне! Це безбар'єрні локації взаємодії громадян з державою.


Захід відбудеться у ZOOM 26 листопада 2021 року о 14:00.
Идентификатор конференции: 843 0159 0758
https://goo.su/Ve8

Реєструйся, щоб навчитися користуватися порталом та дізнатися, як спілкуватися з державою без зайвої витрати часу та нервів, без додаткового контакту з чиновниками!

Контактний номер телефону: +380501850112, Роншина Інна, керівниця проєкту "Створення території цифрової доступності в Святогірській громаді".

Для довідки:

Проєкт складається з двох основних напрямів:
- впровадження інструментів електронної демократії на сайті міської ради та
- створення двох точок вільного доступу до відкритих даних та державних послуг онлайн в бібліотеках м.Святогірська та с.Богородичне.

Проєкт спрямовано на розвиток концепції "Доброго врядування", зокрема залучення мешканців громади, сприяння відкритості та підзвітності органів місцевої влади.

Проєкт "Створення території цифрової доступності в Святогірській громаді" реалізується ГС "Центр підтримки громадських ініціатив Святогірска" за організаційної підтримки ГО "Взаємодія - Плюс" у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансування урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Про-
грама розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Про-
довольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Євро-
пейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

______________________________________________________________________________________________________________

Місяць цифрової грамотності


Отримуй національний сертифікат з цифрової грамотності. Ним можна посилити резюме та похвалитися в соцмережах.
Переходь за посиланням реєструйся навчайся та застосовуй свої нові знання:

Дія. Цифрова освіта https://osvita.diia.gov.ua

Всеукраїнська Школа Онлайн https://lms.e-school.net.ua

Основи кібергігієни https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene

Кіберняні https://osvita.diia.gov.ua/cybernanny

Обережно Кібершахраї https://osvita.diia.gov.ua/courses/attention-cyber-fraudsters

Серіал для батьків " Безпека дітей в інтернеті" https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpeka-ditey

Електронний підпис https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-signature


______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Згідно обласного "Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів" на 2021 рік з 21.11.2021 розпочинається чемпіонат Донецької області з фут залу серед аматорських команд. Захід включений до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів Міністерства молоді та спорту України та має статус Всеукраїнського відбірного етапу і носить назву "Чемпіонат України з фут залу серед команд другої ліги. Відбірний етап Донеччина".
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради запрошує спортсменів з футболу прийняти участь та направити заявку для вступу у складі аматорської футбольної команди від Святогірської міської територіальної громади (Додається).
Заявки приймаються відділом освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради за адресою вул. Сосюри Володимира 8, каб. 7 до 15.11.2021.

заявка
______________________________________________________________________________________________________________
Повідомлення про присудження контракту
Тендерний комітет Святогірської міської ради завершив оцінку тендерних пропозицій для закупівлі «Розробка проектно-кошторисної документації, в т.ч. проходження експертизи, проведення авторського нагляду, а також поставка матеріалів та виконання робіт для “Капітального ремонту будівлі Святогірської міської ради за адресою: вул. Володимира Сосюри, 8, м. Святогірськ, Донецька область"»
Учасник, якому присуджено контракт: ТОВ«АВЄГА»з вартістю 241 903,96 євро без ПДВ (Двісті сорок одна тисяча дев'ятсот три євро 96 євроцентів без ПДВ)

Дата присудження: 29жовтня 2021 року»--------------------------------------------------------------------------
Оголошення про проведення з 21 жовтня 2021 р. по 19 листопада 2021 р. конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (оголошення оприлюднене на сайті 20 жовтня 2021 р.)

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади" та "Про місцеве самоврядування в Україні"
-------------------------------------------------------------------------------------------


НЕБЕЗПЕКА ВІДПРАЦЬОВАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН!!!

-----------------------------------------------------------------------------

До уваги мешканців с. Тетянівка та с. Богородичне!


19-20 жовтня 2021 року в селі Тетянівка та 21-22 жовтня 2021 року в селі Богородичне працівниками ветеринарної медицини будуть проводитись заходи з імунізації домашніх м’ясоїдних тварин (собак та котів) від сказу.

У разі виникнення питань звертатись до Святогірської дільниці ветеринарної медицини (м.Святогірськ, вул. Кільцева, 56).

(інформацію розміщено на сайті 19.10.2021 відповідно до листа Слов’янської районної державної лікарні ветеринарної медицини)

-------------------------------------------------------------------------------------------
Протокол №14 від 18.10.2021 засідання комісії з питань ТЕБ та НС "Про встановлення на території Святогірської територіальної громади "червоного" рівня епідемічної небезпеки"
------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація про стан зареєстрованого ринку праці
Святогірської міської територіальної громади
за 9 місяців 2021 року

Послугами Слов'янського міського центру зайнятості в сприянні працевлаштуванню за 9 місяців 2021 року скористалися порядку 557 незайнятих трудовою діяльністю мешканців громади, з яких 226 осіб мали статус зареєстрованого безробітного.

На 1 жовтня 2021 року число зареєстрованих безробітних налічувало близько 38 осіб. Близько 55% безробітних - це жінки, 32% - молодь у віці до 35 років, майже кожен десятий - з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприяння працевлаштуванню. Серед безробітних майже кожен другий раніше був робітником, кожен четвертий займав місце службовця, а кожен десятий не мав професійної підготовки.

У той же час роботодавцям постійно потрібні кваліфіковані робітники з інструментом (42% всіх вакансій), працівники сфери торгівлі та послуг (17%), робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (20%), а також кваліфіковані професіонали та фахівці (19%).

За дев’ять місяців поточного року отримали постійну роботу за сприяння служби зайнятості 135 незайнятих громадян, в тому числі 99 осіб зі статусом безробітного. З компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб працевлаштовані 2 безробітних громадянина.

Поряд з працевлаштуванням на постійних умовах роботи, одним із напрямків соціального захисту незайнятого населення є організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, які забезпечують тимчасову зайнятість. Протягом звітного періоду в роботах тимчасового характеру взяли участь 15 безробітних жителів громади.

Протягом 9 місяців 2021 року проходили профнавчання та підвищували свою кваліфікацію 30 безробітних, по закінченні якого 96,4% працевлаштовані за сприянням центру зайнятості на конкретні робочі місця.

Перебування в стані безробіття до працевлаштування становить на сьогодні в середньому 4 місяці. Період виплати допомоги залежить від страхового стажу безробітного та причини звільнення з роботи.

(розміщено на сайті 12.10.2021)

------------------------------------------------------------------------------------------
Екзаменаційна відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади адміністратора Центру надання адміністративних послуг, головного спеціаліста відділу архітектурно-будівельного контролю, спеціалістів І категорії відділів Святогірської міської ради від 12.10.2021р. (оприлюднено 12.10.2021)
-----------------------------------------------------------------

Інформаційний бюлетень "Нове в законодавстві України за вересень 2021 року"


-----------------------------------------------------------------

До відома власників корів, овець та кіз, що ведуть господарство на території Донецької області, які утримують дві та більше корів та (або) чотири та більше овець та (або) кіз


На виконання Порядку використання у 2021 році коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока (далі - установки), затвердженого розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 25.05.2021 № 482/5-21, зареєстрованого Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків) 09.06.2021 року за № 40/220 (далі - Порядок), обласною державною адміністрацією утворено комісію із визначення власників корів, овець та кіз, яким надається часткове відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння молока, персональний склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.07.2021 № 687/5-21 (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.08.2021 № 799/5-21 (далі - Комісія).

Відповідно до Порядку головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока, є департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (далі - департамент), розташований за адресою: бул. Машинобудівників, 20, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313.

Отримувачами коштів є господарства населення, що ведуть господарство на території Донецької області, в особі фізичних осіб - власників корів, овець та кіз (далі - власники корів, овець та кіз).

Право на часткове відшкодування вартості установки мають власники корів, овець та кіз, які утримують дві та більше корів та (або) чотири та більше овець та (або) кіз, які у 2021 році придбали установку індивідуального доїння молока, крім такої, що була у користуванні.

Власники корів, овець та кіз мають право на часткове відшкодування вартості лише однієї установки один раз протягом дії Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 05.02.2021 року № 100/5-21 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік" (із змінами) (далі - Програма).

Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної вартості установки, що придбана протягом поточного бюджетного періоду, та не може перевищувати 15000 гривень.

Власники корів, овець та кіз, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості установки, протягом строку, зазначеного в оголошені для подачі документів (газета "Восточный Проект" від 06.10.2021 року № 40 (1300), сторінка № 13), подають на розгляд Комісії наступні документи:
1) заяву про надання часткового відшкодування вартості придбаної установки (додаток 1 до Порядку);
2) копії паспортів великої рогатої худоби, реєстраційних свідоцтв овець/кіз, виданих у встановленому порядку;
3) копію документу, який підтверджує факт оплати придбаної установки;
4) копії технічної документації на установку (із зазначенням її індивідуального серійного номера) та гарантійного талону;
5) копію паспорту громадянина України;
6) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
7) згоду на обробку персональних даних;
8) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок;
9) довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов'язань за кредитами;
10) письмове зобов'язання власника корів, овець та кіз повернути кошти обласного бюджету, одержані для часткового відшкодування вартості установки, у разі невиконання вимог, передбачених пунктом 4 розділу IV, та у випадках, зазначених у пункті 4 розділу V Порядку (додаток 2 до Порядку).

Заяви та документи від претендентів приймаються у робочий час у приміщені департаменту.

Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні часткового відшкодування вартості установки є:
1) подання заяви та документів, визначених пунктом 5 розділу ІІІ, особою, яка згідно з пунктом 1 розділу II Порядку не має право на часткове відшкодування вартості придбаних установок;
2) подання на розгляд Комісії недостовірних відомостей та документів;
3) власником корів, овець та кіз протягом останніх двох років отримано або отримується аналогічна підтримка (відшкодування, компенсація) з обласного або інших бюджетів;
4) власник корів, овець та кіз має заборгованість або прострочені боргові зобов'язання за кредитами в банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок.

Отримати довідкову інформацію можливо за телефонами: (0626) 42-01-20, 42-01-21 та на офіційній вебсторінці департаменту за наступними посиланнями: https://agro.dn.gov.ua/rozporyadzhennya-golovi-doda-vid-25-25-2021-482-5-21/; https://agro.dn.gov.ua/vikoristannya-u-2021-rotsi-koshtiv-oblasnogo-byudzhetu-dlya-chastkovogo-vidshkoduvannya-vartosti-pridbanih-ustanovok-individualnogo-doyinnya-moloka/.

Комісія починає приймати заяви та документи від претендентів з наступного дня після публікації оголошення та закінчує 08.11.2021. Чергове засідання комісії відбудеться 16.11.2021 у приміщенні департаменту.

(розміщено на сайті 12.10.2021 відповідно до листа Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації)
-----------------------------------------------------------------

До уваги рибалок-любителів, інших зацікавлених осіб


09 жовтня 2021 року на річці Сіверський Донець (район пляжу "Тайм-аут") відбудуться змагання із спортивного лову риби на фідер "Feeder OctoberFest 2021".

Дані змагання проводяться вже четвертий рік поспіль і мають високу популярність серед рибалок Краматорська, Маріуполя, Харкова, Слов'янська, Бахмута та інших міст Донецької області. Після 2013 року спортивні змагання з ловлі риби фідером в області не проводились, і відродити це у 2018 році взялася Громадська організація "КЛУБ РИБАЛОК ДОНЕЧЧИНИ". Станом на 05.10.2021 в заході вже зареєструвалися 50 рибалок-любителів і спортсменів.

Захід спрямований на популяризацію риболовного спорту та фідерного напрямку у Донецькій області, привчання молоді до любительського та спортивного риболовства а також популяризація принципу "спіймав - відпусти". Проведення заходу буде широко освітлюватися у соціальних мережах, а також в регіональних та всеукраїнських ЗМІ і на риболовних ресурсах.

(розміщено на сайті відповідно до листа ГО "КЛУБ РИБАЛОК ДОНЕЧЧИНИ")


-------------------------------------------------------------------


До уваги суб'єктів господарювання усіх форм власності


Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 року № 954 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677" затверджено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами), що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Зокрема, ухвалені зміни набирають чинності з 20 вересня 2021 року і передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Отже, "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

У разі встановлення в області:

 • "жовтого" рівня епідемічної небезпеки дозволено розміщення відвідувачів та проведення масових заходів у закладах громадського харчування, розважальних закладах (нічних клубах) за наявності у всіх учасників та відвідувачів (крім неповнолітніх) та 80% персоналу "жовтих" або "зелених" COVID-сертифікатів;
 • "червоного" рівня епідемічної небезпеки скасовано заборону на роботу закладів громадського харчування з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, але натомість дозволено приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, торговельного і побутового обслуговування населення, діяльність ринків за умови наявності у всіх учасників та відвідувачів (крім неповнолітніх) та 100% персоналу "зелених" COVID-сертифікатів.


З повним текстом постанови можливо ознайомитись на сайті Кабінету Міністрів України.
------------------------------------------------------------------

Інформація Асоціації міст України


Голова АМУ В.Кличко: Підписанти Меморандуму мають докласти максимум зусиль для вчасного початку опалювального сезону

30 вересня 2021 року на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України за участі Президента
В.Зеленського делеговані рішенням Правління Асоціації міст України Виконавчий директор АМУ Слобожан О.В., Львівський міський голова Садовий А.І., Житомирський міський голова Сухомлин С.І., Дніпровський міський голова Філатов Б.А. підписали з Прем'єр-міністром України Шмигалем Д.А., Міністром розвитку громад та територій України Чернишовим О.М., Міністром енергетики України Галущенком Г.В., Заступником керівника Офісу Президента України Тимошенком К.В., Головою правління НАК «Нафтогаз України» Вітренком Ю.Ю. Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.

Меморандумом задекларовано шляхи вирішення більшої частини питань, піднятих рішенням Правління Асоціації міст України від 8 вересня 2021 року, для вчасного початку опалювального періоду 2021/2022 року та безперервного надання в населених пунктах України послуг з теплопостачання.

Так, Уряд і «Нафтогаз» до 15 жовтня 2021 року розблокують рахунки підприємств теплопостачання 59 населених пунктів, які наразі арештовані через заборгованість по сплаті за природний газ та його розподіл.

Передбачено зафіксовану ціну природного газу, що використовується виробниками теплової енергії для населення, у тому числі ОСББ/ЖБК, релігійних організацій, в розмірі 7 420 гривень за тис. куб.м (з ПДВ), а для бюджетних установ і організацій - 13659,63 гривень за 1000 куб.м (без ПДВ ). Зазначені ціни та визначені обсяги газу будуть діяти до 31 травня 2022 року (включно), до завершення цього опалювального сезону.

Громадам, у яких індекс податкоспроможності менше або дорівнює 0,9, починаючи з четвертого кварталу 2021 року, буде надаватися державна підтримка бюджетів територіальних громад, зокрема за рахунок субвенції на допомогу, що дозволить покрити не менше 80% дефіциту коштів місцевих бюджетів на підтримку підприємств теплопостачання.

Спрощено умови, відмінено авансові платежі для теплопостачальних компаній в договорах з НАК «Нафтогаз України», що зменшить витрати на виробництво послуг та дозволить стримувати тарифи на тепло і гарячу воду.

У Державному бюджеті України на 2022 рік погоджено збільшити частку ПДФО, що спрямовується до місцевих бюджетів територіальних громад (крім бюджету міста Києва) на 4 %, але не менше 11 млрд грн додатково. Окремо передбачено забезпечення у державному бюджеті протягом 2021/2022 років достатнього фінансового ресурсу для виплати малозабезпеченим верствам населення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

«Голови громад доклали великих зусиль для того, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно для кожного жителя в кожній громаді. Важливо, що пропозиції Асоціації міст України були сприйняті та підтримані центральними органами влади. Те, що ми змогли знайти не прості, але такі необхідні країні спільні рішення, дозволить органам місцевого самоврядування забезпечити свої громади теплом за доступними для жителів цінами і продовжити розвивати соціальні та інфраструктурні проекти. Головне, щоб всі учасники виконали взяті зобов'язання, і центральна влада дотримувалася підписаного Меморандуму та виконувала обіцянки, інакше місцеві бюджети будуть змушені покривати різницю в тарифах, і на розвиток громад не вистачатиме коштів. Тільки спільними зусиллями ми можемо вирішувати питання, які є однаково важливими для всіх», - сказав після підписання Меморандуму Голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

Меморандумом передбачено, що органи центральної влади, органи місцевого самоврядування та НАК «Нафтогаз України» докладуть максимум зусиль для ефективного та оперативного виконання передбачених домовленостей з метою вчасного початку опалювального періоду 2021/2022 року та його сталого проходження.

Меморандум
------------------------------------------------------------------

До уваги представників закладів освіти, культури та мистецтв,
усіх бажаючих взяти участь у проєкті
"Вивчай світ - рекламуй Україну!"!


Міністерство освіти і науки України започатковує посткросинг-проєкт під назвою "Вивчай світ - рекламуй Україну!" ("Discover the world - promote Ukraine!") з метою популяризації України в світі та створення за допомогою проєкту обміну листівками між українськими школярами, студентами з іноземцями ( https://www.postcrossing.com). Реалізований проект сприятиме розвитку міжособистісних та культурних зв'язків, організації в закладах освіти пунктів посткросингу, підтримуватиме розвиток самоврядування серед школярів та студентів. Спілкування за допомогою посткросингу сприяє формуванню толерантного ставлення до представників інших культур, зближення людей різних національностей, розширенню світогляду, подолання мовних і просторових меж.

На першому етапі проекту його учасників запрошено долучитися до формування бази листівок (за вимогами, шо додаються), які рекламують та розповідають про Україну (культуру, архітектуру (фото фасадів будівель закладів освіти, культури), історію тощо), шляхом надсилання фотографій до МОН для подальшого виготовлення брендованих посткросинг-листівок.

Наступним етапом проекту буде розробка дизайну й виготовлення на основі надісланих фотографій брендованих посткросинг-листівок та марок, з подальшим розповсюдженням.

Третій етап - обмін листівками між школярами та студентами по всьому світу. Школярі та студенти матимуть можливість використовувати розроблені брендовані посткроспнг-листівки, популяризувати та рекламувати Україну у всьому світі, разом із цим відкриватимуть нові країни та культури, покращуватимуть знання іноземних мов, будуть розширювати світогляд.

За результатами 2021-2022 навчального року всі бажаючі учасники проєкту зможуть поділитися своїм досвідом посткросингу. враженнями від спілкування з іноземцями, а також матимуть нагоду представити власні колекції зібраних листівок.

(інформацію розміщено 30.09.2021 відповідно до листа Міністерства освіти і науки України)

-----------------------------------------------------------------

Шановні мешканці громади!


Дуже часто тварини стають першими жертвами правопорушників, об'єктами негативної девіантної поведінки, демонстрації сили та залякування. Яка ж відповідальність чекає осіб, що вчиняють такі дії?

Проблема в тому, що жорстокість відносно тварин завдає шкоди не тільки їм самим, а й порушує громадську моральність. От наприклад: жорстоке поводження із тваринами в присутності дітей розвиває в них агресію, байдужість до страждань живої істоти, формує садистські нахили. Як показує судова практика, багато з тих хто вчинив тяжкі злочини проти людини, починали зі знущання над тваринами. Жорстоке поводження з тваринами - це знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин. На законодавчому рівні, захист тварин регулюється
Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження". Відповідальність за таке поводження, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінальним кодексом України (ККУ).

Адміністративна відповідальність передбачає штраф або адміністративний арешт кривдника з конфіскацією тварини. Отже, згідно статті 89 КУпАП за жорстоке поводження з тваринами, а саме: знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 (3400- 5100грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого поводження з тваринами, тягнуть за собою накладення штрафу від 300 до 500 (5100-8500грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, передбачають штраф від 200 до 500 (3400-8500грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. Кримінальна відповідальність передбачає штраф у великих розмірах, обмеження або позбавлення волі. Відповідно до статті 299 ККУ, жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій - караються штрафом від 1тис. до 3тис.(17000 - 51000грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, то вони караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Якщо дії, які вказані вище, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Отже, якщо жорстоке поводження в результаті не спричинили тілесних ушкоджень тварині, застосовується адміністративна відповідальність, якщо ж таке поводження призвело до каліцтва чи загибелі тварини - особа буде притягатись до кримінальної відповідальності. На жаль, все одно, більшість правопорушень щодо жорстокого поводження з тваринами залишаються безкарними.

Тому, не будьте байдужими, якщо вам стало відомо про жорстоке поводження - телефонуйте 102 для притягнення винної особи до відповідальності.

(розміщено на сайті 29.09.2021)

-----------------------------------------------------------------


«Побачив? Прибери!»


У суботу, 18 вересня, відбудеться Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day». Понад 20 мільйонів активістів у 180 країн світу вийдуть на вулиці, в парки та сквери, аби зробити своє містечко, своє село, свою громаду чистішою. До акції долучаться усі регіони України, зокрема й Святогірська громада. Акція розпочнеться о 10.00 біля приміщення Святогірської міської ради.

Беріть з собою засоби індивідуального захисту, рукавички, великі пакети для сміття, запрошуйте родину та друзів.

Робіть фото, сторіс на локаціях до і після прибирання у соціальних мережах #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday, щоб бути взірцем для інших.

Контактна особа – Сергій, тел.: +38(095) 0389770

(розміщено на сайті 14.09.2021)

----------------------------------------------------------------------------


«Легальна праця гарантія соціальної захищеності працівника»

На сьогоднішній день завдання загальнонаціонального масштабу - легалізація виплати заробітної плати та цивілізоване оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками. Дуже часто громадяни не замислюються над проблемами пенсійного забезпечення у майбутньому, тому і погоджуються на неофіційне оформлення трудових відносин з роботодавцем. Виплата заробітної плати в «конверті» послаблює соціальний захист працівників, які на власний ризик працюють на підставах тіньової економіки, уникаючи перерахувань коштів до бюджетів усіх рівнів та соціальних страхових фондів.

«
Тіньова» зайнятість, «тіньова» заробітна плата (так звана «зарплата в конвертах») проблемні явища, що, на жаль, на сьогодні залишаються актуальними. Адже використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, що суттєво впливають на життя людини. Негативний вплив тіньової зайнятості стосується й суспільної небезпеки, адже всі люди є споживачами послуг у сфері громадського харчування, торгівлі, транспорту, будівництва тощо, тож необхідна їх висока якість. Також тіньова зайнятість певним чином сприяє поширенню професійних захворювань, підвищенню рівня аварійності на дорогах, зростанню ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві, адже офіційно неоформлений працівник не проходить обовязкового медичного обстеження, з ним не проводяться інструктажі, навчання з техніки безпеки, охорони праці тощо. Крім цього, використання прихованих трудових відносин призводить і до зменшення надходжень до бюджету держави. Отже, питання легалізації зайнятості населення є надзвичайно важливими.

У зв
язку з цим, шановні роботодавці, Словянський міський центр зайнятості просить вживати заходів щодо законного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, по виплаті заробітної плати працівникам в повному обсязі та у встановлені терміни, недопущенню виникненню заборгованості. Лише додержання роботодавцем трудового законодавства та законодавства про зайнятість гарантує стабільний прибутковий бізнес і дасть змогу уникнути непорозумінь із найманими працівниками і контролюючими органами.

Отже, праця є найважливішою умовою існування суспільства, його розвитку і вдосконалення. Право працювати, нести своїм родинам добробут і спокій, отримувати соціальні гарантії має кожен громадянин.(розміщено на сайті 14.09.2021)

---------------------------------------------------------------------------

До уваги зацікавлених осіб


Після успішної реалізації першого раунду програми
Train the Trainers Export Promotion Office/Офіс з Просування Експорту запускає другий набір на оновлену програму Train the Trainers 2.0.

Train the Trainers 2.0. – це інтенсивна навчальна програма, що стане Вашим першим кроком до створення власної консалтингової компанії чи старту індивідуальної консалтингової діяльності в сфері експорту.

Для реєстрації на навчання запрошуються команди з 6 осіб, представники державного та приватного секторів. До участі передбачені і індивідуальні заявки, ми допоможемо знайти Вашу команду мрії!

Що очікує на відібраних учасників:

 • 7 освітніх модулів, що прокачають Ваші навички в експортній та консультаційній діяльності;
 • 14 онлайн сесій з менторами програми з індивідуальними консультаціями для кожної команди;
 • 7 дводенних інтенсивів за участю міжнародних експертів з Естонії, Британії, Німеччини та Фінляндії, де Ви отримаєте максимум у інтерактивному форматі;
 • 7 компаній-клієнтів: виконання командами домашнього завдання відбуватиметься на базі малих та середніх підприємств 7 різних секторів;
 • міжнародний сертифікат за результатами успішного проходження курсу;
 • бонуси та подарунки командам-переможцям, що визначатимуться після кожного модулю;
 • нетворкінг у спільноті учасників, випускників та експертів навчальних програм – Export Education Community;
 • Головне! Незабутні враження, досвід та реальні результати та досягнення у професійній сфері.


Реєструйтеся на Програму вже сьогодні:
https://forms.gle/j3Lisq6rvwEhA6KA7

Всі деталі навчальної програми, умови участі, тренери за цим посиланням: https://export.gov.ua/education/177-train_the_trainers_20

Залишились питання? Реєструйтесь на захід Consultancy
talks під час якого ми презентуємо програму Train the Trainers 2.0, також поговоримо про сучасний стан та перспективи ринку консалтингу в Україні та світі. Захід відбудеться 6 вересня 2021 року, 11:00 - 13:30.

Реєстрація на захід “Consultancy talks”
: https://forms.gle/9xq47wrj5j4khSFw7

Деталі заходу:
https://preview.mailerlite.com/z1q6x3

Інформаційний партнер Програми
- онлайн-платформа експертних рішень MEREZHA

Програма фінансується Державним департаментом США(Emerging Donors Challenge Program Round Eight), а також Міністерством закордонних
справ Естонії (Проєкт з питань розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги). Учасники не сплачують жодних внесків за участь у програмі, лише покривають логістичні витрати.


(розміщено на сайті 06.09.2021)

---------------------------------------------------------------------------

Оголошення про проведення з 02 вересня 2021 р. по 01 жовтня 2021 р. конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (оголошення оприлюднене на сайті 02 вересня 2021 р.; оголошення опубліковане у газеті "Вісті")

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про очищення влади" та "Про місцеве самоврядування в Україні"

-------------------------------------------------------------------------------------------


(розміщено на сайті 20.08.2021 відповідно до листа Департаменту економіки Донецької обласної державної адміінстрації)

----------------------------------------------------------------------------

Рятувальники застерігають: відпочивайте на День Незалежності безпечно!


Слов’янські рятувальники звертається до мешканців та гостей Слов’янська та району з застереженням дбати про власну безпеку під час відзначення Дня Незалежності України. Пам’ятайте-небезпека може виникнути на кожному кроці!

Якщо ви опинились у натовпі

Взагалі, як биВамне хотілося подивитися на подію, краще уникати значних скупчень людей. Якщо ви все-таки потрапили в натовп, дозвольте йому «нести» вас у напрямку від центру до краю і поступово вибирайтеся з нього, найголовніше – втриматися на ногах, щоб натовп не звалив Вас з ніг і не затоптав ногами. Глибоко вдихніть і розведіть зігнуті в ліктях руки в сторони, щоб грудна клітка не була здавлена. Не наближайтеся до вітрин, стін, скляних дверей, металевих парканів, до яких вас можуть притиснути і задушити, або завдати травм. Якщо поруч із вами знаходяться діти, міцно тримайте їх за руку або несіть на руках, коли вони зовсім малі. Головне завдання в натовпі – не впасти. Якщо ви впустили якусь річ, у жодному разі не намагайтесь її підняти – життя дорожче. У випадку, якщо вас збили з ніг, спробуйте негайно піднятися. Вразі якщо піднятися на ноги не має жодної можливості - прийміть позу ембріона, згорніться калачиком, підборіддя притисніть до грудей, коліна до голови, руками прикрийте голову. За будь-якої можливості спробуйте встати.

Якщо ви побачили підозрілий предмет, що може виявитись вибухонебезпечним:


При виявлені нічийних речей, не можна чіпати їх, як би привабливо вони не виглядали. Варто пам’ятати: зовнішній вигляд предмета може приховувати його справжнє призначення. Не чиніть самостійно по відношенню до нього ніяких дій та якнайшвидше повідомте фахівців за номером «102». До їх прибуття постарайтеся зробити все можливе, щоб люди відійшли від місця знахідки на безпечну відстань.

Якщо ви вирішили провести свій відпочинок на воді

 • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
 • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
 • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
 • не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
 • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
 • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
 • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру;

пам'ятайте: відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах.

Якщо ви вирішили провести свій відпочинок на природі


Аби не зашкодити собі та довкіллю, дотримуйтеся нескладних правил пожежної безпеки. Вибираючись на пікнік до лісу, розкладайте багаття лише на спеціально відведених ділянках, не застосовуючи при цьому легкозаймистих речовин. Не викидайте на землю непогашені сірники чи недопалки, а також не відходьте далеко від вогнища. Перед поверненням додому обов’язково залийте вогонь водою або засипте землею.

Рятувальники Слов’янська вітають всіх з Днем Незалежності України: «Здоров'я Вам, щастя, миру та злагоди. Нехай надзвичайні ситуації оминають Вас та ваші домівки. Радісних, веселих, а головне – безпечних Вам свят»!

(розміщено на сайті 19.08.2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Попередження про небезпечне метеорологічне явище
І рівня небезпечності (НМЯ І) по Донецькій області


За інформацією Донецького регіонального центру з гідрометеорології, у другій половині дня на території Донецької області очікуються грози, при грозах місцями шквали південно-західного вітру, 15-20 м/с, місцями град. Збережуться протягом доби 19 серпня (І рівень небезпечності, колір жовтий).
---------------------------------------------------------------------------

Рекомендації для отримання впевненого прийому
сигналу цифрового телемовлення DVB-Т2


Прийом якісного сигналу цифрового телемовлення (далі – ЦТМ) на значних відстанях від передавача у зоні обслуговування, або поза зоною впевненого прийому забезпечується таким рівнем сигналу у місці прийому, який є достатнім для гарантування якості зображення. Це досягається застосуванням приймального обладнання (антени, приймача) з характеристиками (коефіцієнт підсилення антени, висота підвісу антени, чутливість і вибірковість приймача), які задовольняють вимогам прийому сигналу якісного зображення.

Зокрема, для отримання впевненого прийому сигналу цифрового телемовлення DVB-Т2 необхідно виконати наступні умови:

1. Використання направленої антени з коефіцієнтом підсилення не менш, ніж 10 dB

2. Приймальна антена повинна знаходитись на щоглі не менш, ніж 10 метрів над рівнем землі та направлена на найближчу вежу україномовного передавача. За умови сприятливих факторів прийому сигналу ЦТМ висота приймальної антени може бути нижчою (у випадку, коли до передаючої щогли менше, ніж 40 км в зоні прямої видимості – без перешкод). Розташувати приймальну антену на трубоподібній або автономній вежі на висоті, яка забезпечує пряму видимість в напрямку обраного передавача ефірного ЦТМ DVB-Т2 над існуючими прилеглими будівлями та домінуючими елементами рельєфу (насипами, деревами тощо), зазвичай, 10 метрів – є достатньою висотою.

3. Використання сучасних телевізорів з функцією підтримки стандарту DVB-Т2. Якщо стандарт DVB-Т2 в телевізорі не підтримується, то рекомендується: придбати спеціальну приставку (тюнер) ефірного телебачення з підтримкою стандарту DVB-Т2.

При дотриманні зазначених рекомендацій передбачено прийом телепрограм на підконтрольній українській владі території області.

Найчастіше неправильно розгорнута антена, або висота її установки є причиною повної відсутності або перешкод при прийомі телесигналу.
Більш детально про зазначені рекомендації та приклади розташування антени можна ознайомитись на офіційному сайті Українського державного центру радіочастот у розділі «Консультативний центр» або за посиланням: https://www.ucrf.gov.ua/ua/konsultacijnij-servis/praktichni-poradi-z-nalashtuvannya-prijomu-efirnogo-cifrovogo-televizijnogo-movlennya-v-umovah-okremih-domogospodarstv_02

(розміщено на сайті 20.08.2021 відповідно до листа Донецької обласної державної адміністрації)

--------------------------------------------------------------------------
Роз’яснення Міністерства соціальної політики України щодо участі у проекті "Розвиток соціальних послуг" на питання, що найчастіше надходять від територіальних громад

(розміщено на сайті 17.08.2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------


на сторінку 2


Назад к содержанию | Назад к главному меню