Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Главное меню:


Відділ соціального захисту населення Святогірської міської ради інформує
Шановні мешканці громади!


На сьогоднішній день адміністративні послуги соціального характеру наближені до мешканців громади. Основні зусилля Святогірської територіальної громади у сфері соціального захисту населення спрямовані на підвищення життєвого рівня найбільш вразливих верств населення. Надаємо перелік послуг із соціальної підтримки, які Ви можете оформити у відділі соціального захисту населення Святогірської міської ради.

Відповідно до покладених повноважень, Відділ має право:

1. Приймати документи для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
2. Приймати документи для призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
3. Приймати документи для надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу.
4. Приймати документи для видання довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.
5. Приймати документи для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.
6. Приймати документи для призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
7. Приймати документи для призначення державної допомоги при народженні дитини.
8. Приймати документи для призначення державної допомоги при усиновленні дитини.
9. Приймати документи для призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
10. Приймати документи для призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям.
11. Приймати документи для призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
12. Приймати документи для призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.
13. Приймати документи для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
14. Приймати документи для призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
15. Приймати документи для призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
16. Приймати документи для призначення державної соціальної допомоги на догляд: одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю І групи);
малозабезпеченим особам з інвалідністю І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності.
17. Приймати документи для призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
18. Приймати документи для виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.
19. Приймати документи для призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".
20. Приймати документи для призначення одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
21. Приймати документи для виплаті допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми.
22. Приймати документи для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
23. Приймати документи для призначення компенсацій та допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1.
24. Приймати документи для призначення компенсацій та допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2.
25. Приймати документи для призначення компенсацій та допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 3.
26. Приймати документи для призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи.
27. Приймати документи для призначення одноразової компенсації сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов'язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт.
28. Приймати документи для призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
29. Приймати документи для призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
30. Приймати документи для оплати додаткової відпустки строком 16 календарних днів відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
31. Приймати документи для виплати допомоги у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
32. Приймати документи для призначення грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю внаслідок війни відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".
33. Приймати документи для призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".
34. Приймати документи для призначення деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування відповідно до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні".
35. Приймати документи для призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку до санаторіїв спинального профілю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
36. Приймати документи для призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни.
37. Приймати документи для призначення компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування та на транспортне обслуговування.
38. Приймати документи для забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".
39. Приймати документи для забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
40. Приймати документи для забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю з дитинства та від загального захворювання.
41. Приймати документи для забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам.
42. Приймати документи для видання путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці.
43. Приймати документи для видання путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату.
44. Приймати документи для видання путівки на влаштування до дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату.
45. Приймати документи для видання направлення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів). '
46. Приймати документи для прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина Комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради"
47. Приймати документи для видання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.
48. Приймати документи для видання направлення на проходження облМСЕК, ЦМСЕК для взяття на облік і забезпечення автомобілем.
49. Приймати документи для видання посвідчень особам з інвалідністю дітям з інвалідністю до 18 років.
50. Приймати документи для установлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.
51. Приймати документи для установлення статусу "учасник війни". Установлення статусу "Особи з інвалідністю внаслідок війни".
52. Приймати документи для видання посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
53. Приймати документи для видання особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.
54. Приймати документи для видання дозволу опікуну:

  • на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов'язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна;
  • на управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; на передачу нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі.

55. Приймати документи для видання піклувальнику дозволу на надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов'язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна.
56. Приймати документи для призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
57. Приймати документи для призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючий особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
58. Забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізує відповідні програми, надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу з питань оздоровлення та відпочинку дітей.
59. Приймати документи на призначення грошової компенсації вартості допомоги "пакунок малюка".
60. Приймати документи для відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня".
61. Приймати документи для призначення та виплати допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях.
62. Здійснює видачу громадянам:
- повідомлення про прийняте рішення щодо надання соціальної допомоги відповідно до поданої заяви;
- посвідчення про встановлення статусу особи деяким категоріям громадян відповідно до законодавства;
- дозволу опікуну недієздатної особи та піклувальнику особи, цивільна дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину;
- подання про можливість призначення особи опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена;
- направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації;
- направлення на реабілітацію;
- направлення на проходження обласної / центральної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення автомобілем;
- довідки для отримання пільг особою з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу;
- клопотання про направлення до будинку-інтернату;
- направлення на отримання соціальних послуг;

Здійснення виплати з обласного та місцевого бюджету:
1. З медичного забезпечення та зубопротезування учасників аварії на ЧАЕС;
2. Компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування, транспортне обслуговування.
3. Пільга особам з інвалідністю по зору для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
4. Грошова допомога учасникам аварії на ЧАЕС.
5. Соціальні послуги по догляду на непрофесійної основі.

Також до Вашої уваги представлені Типові інформаційні картки, які нададуть Вам змогу дізнатися про умови отримання всіх видів державної допомоги, компенсаційних виплат, субсидій та пільг.
Якщо Ви потребуєте соціальної підтримки, ми чекаємо на Вас за адресою: вул. Івана Мазепи, 54, м. Святогірськ. Графік прийому понеділок - четвер з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, у відділі соціального захисту населення постійно працює телефон 0990738162, за яким Ви зможете також отримати інформацію з питань соціального захисту.________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Закон України
"Про внесення змін до деяких законів України
щодо підвищення соціальних гарантій
для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю"

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________________


Назад к содержанию | Назад к главному меню