Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Главное меню:


Інформація Пенсійного фонду України. Сторінка 1---------------------------------------------------------------------------

Про перерахунок пенсій військовослужбовцям


З метою поетапного зменшення диспропорцій в розмірах пенсій, призначених військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та деяким іншим особам, та доприйняття Верховною Радою України законодавчих актів щодо пенсійногозабезпечення військовослужбовців і деяких інших осіб Кабінетом МіністрівУкраїни прийнято постанову від 14.07.2021 № 713 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб" (далі - Постанова).

Пунктом 1 Постанови з 1 липня 2021 року передбачено установити:
- особам, яким призначено пенсію до 1 березня 2018 року згідно Закону № 2262 (крім військовослужбовців строкової служби), до розмірів їх пенсій, визначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону станом на 1 березня 2018 року, щомісячну доплату у сумі 2000,00 грн. (далі - щомісячна доплата), яка враховується під час подальших підвищень.

- особам, яким призначено (поновлено) пенсію після 1 березня 2018 року, розмір пенсії якої обчислено відповідно до вищевказаних статей Закону (крім військовослужбовців строкової служби) із грошового забезпечення станом на 1 березня 2018 року або до цієї дати, також встановлюється щомісячна доплата.

У разі коли пенсія після 1 березня 2018 року перераховувалася, щомісячна доплата не виплачується, крім випадків коли розмір пенсії після перерахунку збільшився менше ніж на 2000,00 грн.
Якщо сума збільшення після перерахунку не досягала 2000,00 грн., щомісячна доплата встановлюється у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Важливо! Щомісячна доплата встановлюється у межах максимального розміру пенсії, який з 01.07.2021 складає 18540,00 грн.

Пунктом 2 Постанови визначено:
- у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат зурахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошовоїдопомоги, сум індексації, щомісячної доплати, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсійза особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначенувідповідно до Закону, не досягає
3 854 гривень, таким особам надаєтьсящомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, якавраховується під час подальших перерахунків пенсій.
Також пунктом 5 Постанови внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів Українипостанови Кабінету Міністрів Українивід 28 липня 2010 року № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресноїдопомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойовихдій".
Зміни стосуються встановлення щомісячної державної адресної допомоги учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності.
З 1 липня 2021 року у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) даної категорії пенсіонерів не досягає
210 відсотків від прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячної державної адресної допомоги до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
Станом такий розмір дорівнює
3893,40 грн.(210% х 1854,00 грн. - розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

До внесення змін розмір щомісячної державної адресної допомоги розраховувався з 165 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Перерахунок пенсій здійснюватиметься за матеріалами пенсійних справ.

Постанова набирає чинності з наступного дня за днем її опублікуваннята застосовується
з 1 липня 2021 р.(розміщено на сайті 03.08.2021)

---------------------------------------------------------------------------

ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ ЧОРНОБИЛЬЦЯМ


1 липня 2021 року набрав чинності Закон України від 29.06.2021 № 1584-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в частині визначення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності та розмірів мінімальних пенсійних виплат.

Відповідно до Закону, з 01 липня 2021 року підвищено мінімальний розмір пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В результаті, розміри пенсії по інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:
для I групи інвалідності - 6000 грн;
для II групи - 4800 грн;
для III групи - 3700 грн;
для дітей з інвалідністю - 3700 грн.

Також з 01 липня 2021 року встановлено мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії. Розраховані в залежності від розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік - 10340,35 грн, розміри мінімальних пенсійних виплат становлять:

для І групи (100%) - 10 340,35 грн;
для ІІ групи (80%) - 8 272,28 грн;
для ІІІ групи (60%) - 6 204,21 грн.

Окрім того, з 1 січня 2022 року обчислення пенсії учасникам ліквідації з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи буде проводитися з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня відповідного року, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (формула наведена в пункті 9-1 Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210).

Перерахунок пенсії по Чорнобильському Закону буде проведено автоматично без звернення пенсіонера.

#ГоловнеуправлінняПенсійногофондуУкраїнивДонецькійобласті#ЧАЕС #перерахунокпенсій #пенсія #ПенсійнийФонд #ПФУ #вебпортал #Донеччина#(розміщено на сайті 03.08.2021)


---------------------------------------------------------------------------

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ


З 01 квітня 2021 року органи Пенсійного фонду України під час розгляду поданих заяв та необхідних для призначення або перерахунку пенсій документів застосовують принцип екстериторіальності на всій території України.

Нова технологія передбачає опрацювання поданих заяв та документів територіальними органами Фонду в порядку черговості надходження заяв незалежно від того, де прийнято заяву та де проживає пенсіонер.

Завдяки впровадженню нової технології можливо подати заяву про призначення чи перерахунок пенсії незалежно від місця проживання, тобто через будь-який відділ обслуговування громадян Фонду, а також за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Впровадження екстериторіальності забезпечить раціональне використання кадрового потенціалу та забезпечить прозору систему контролю за діями фахівців, процесами призначення та перерахунку пенсій і відвернення можливих випадків зволікань у схваленні рішень.

#ГоловнеуправлінняПенсійногофондуУкраїнивДонецькійобласті#ПФУ #ПФУ_Донеччини #вебпортал_ПФУ #екстериторіальність #пенсія

(розміщено на сайті 22.07.2021)


------------------------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ (Е-ЛІКАРНЯНИЙ)


У червні розпочато запровадження електронних листків непрацездатності. Перехідний період триватиме до кінця серпня 2021 року. Протягом цього часу громадяни мають можливість отримати як електронний, так і паперовий листок непрацездатності.

Згідно з чинними законодавством Електронний реєстр листків непрацездатності формує та веде Пенсійний фонд України на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що надходять від закладів охорони здоров'я.

У період з 10 по 25 червня 2021 року на підставі отриманих від закладів охорони здоров'я медичних висновків про тимчасову непрацездатність вже сформовано 1 тис. електронних лікарняних.


(розміщено на сайті 22.07.2021)

---------------------------------------------------------------------------

Про початок інспекційної компанії з питань
виявлення неоформлених трудових відносин


В рамках виконання Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік Держпраці за участі представників заінтересованих державних органів та соціальних партнерів з початку року здійснювалася національна інформаційно-роз'яснювальна кампанія про переваги задекларованої праці та ризики незадекларованої праці для працівників та роботодавців.

Головне управління Пенсійного фонду України Донецької області інформує суб'єктів господарювання про закінчення інформаційно-роз'яснювальної кампанії і початок з 01.07.2021 інспекційної компанія щодо виявлення неоформлених трудових відносин у суб'єктів господарювання усіх форм власності та видів господарської діяльності, які мають ризики використання незадекларованої праці та відсутня позитивна динаміка щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками після проведених інформаційних заходів.

(розміщено на сайті 16.07.2021)

---------------------------------------------------------------------------

У червні розпочався перехідний період запровадження електронних листків непрацездатності, який триватиме до кінця серпня 2021 року. Протягом цього часу громадяни мають можливість отримати як електронний, так і паперовий листок непрацездатності.

Згідно з чинними законодавством Електронний реєстр листків непрацездатності формує та веде Пенсійний фонд України.

Електронний лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України ( https://portal.pfu.gov.ua) роботодавець має доступ до інформації щодо електронних листків непрацездатності по співробітниках, які працюють за основним місцем роботи, зокрема, номер лікарняного, дата його відкриття, закриття. Роботодавець автоматично отримує необхідну інформацію для нарахування коштів, зокрема, щодо тривалості страхового стажу працівників, формує заяву-розрахунок та здійснює виплату.

Запровадження е-лікарняних:

 • спрощує оформлення тимчасової непрацездатності;
 • скорочує час від оформлення до нарахування допомоги;
 • унеможливлює зловживання під час обігу листків непрацездатності;
 • мінімізує застосування штрафних санкцій через імовірні помилки в оформленні листків непрацездатності.


Новий порядок видачі електронних листків непрацездатності регулюється:

постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 328 "Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього";

постановою Верховної Ради України від 03.02.2021 № 1192-IX "Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності";

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2021 № 1066, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.06.2021 за № 728/36350 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки".

#ГоловнеуправлінняПенсійногофондуУкраїнивДонецькійобласті #ПенсійнийфондУкраїни
#ПФУ #ГУПФУвДонецькійобласті #Донеччина #е_лікарняний(розміщено на сайті 22.06.2021)

----------------------------------------------------------------------------


ПЕРЕРАХУНОК ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

З 1 квітня без додаткового звернення особи, органи Пенсійного фонду України в Донецькій області, провели перерахунок пенсії тим громадянам, які на 1 березня 2021 року, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим – третім частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) на найбільш вигідних умовах.

Право на перерахунок пенсії визначено з урахуванням даних про страховий стаж, які містяться в системі персоніфікованого обліку на 1 березня 2021 року. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше за день, що настає після дня, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунок пенсії проведено громадянам, які отримують пенсію за віком чи по інвалідності відповідно до Закону 1058.

Пенсії перерахували пенсіонерам, які:

 • продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. У такому разі перерахунок пенсії здійснено на найбільш вигідних умовах: з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо перераховано ) пенсію, або з урахуванням страхового стажу та зарплати (доходу), набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
 • продовжували працювати і мають менше як 24 місяці страхового стажу та після призначення (попереднього перерахунку) пенсії минуло два роки з дня звернення. У такому разі перерахунок пенсії здійснено з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.


Під час проведення перерахунку з 1 квітня органами Пенсійного фонду України було перевірено, який перерахунок доцільно провести: із урахуванням лише стажу чи з урахуванням і стажу і заробітної плати.

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області з 01 квітня 2021 року забезпечено перерахунок пенсії 43,2 тис. пенсіонерам – мешканцям області, які відповідають визначеним вимогам.

Підвищені розміри пенсій отримають 19,9 тис. пенсіонерів у червні 2021 року з доплатою за квітень, травень 2021 року, з них:
18,8 тис. особам проведено перерахунок з додаванням стажу, середнє підвищення склало 162 грн.,
1,1 тис. особам проведено перерахунок з додаванням стажу та збільшенням заробтіної плати, середнє підвищення склало 410 грн.(розміщено на сайті 08.06.2021)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИПЛАТИ І ДОСТАВКИ ПЕНСІЙ
ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ


Кабінетом Міністрів України 29 березня 2021 року прийнято постанову № 277 "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України".

Відповідно до постанови, до 1 вересня 2021 року Пенсійний фонд України проведе перший конкурс для відбору організацій, які здійснюватимуть виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. До його проведення виплату і доставку пенсій здійснюватиме АТ "Укрпошта".

За місцем фактичного проживання з 1 вересня 2021 року отримуватимуть пенсії та грошову допомогу:

 • люди з інвалідністю І групи;
 • особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду;
 • особи, які досягли 80-річного віку;
 • одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.


Особи з вищезазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через організацію, відібрану на конкурсі, або через обраний самостійно банк з числа уповноважених.

Інші категорії пенсіонерів, які на сьогодні отримують виплати у відділеннях АТ "Укрпошта" або з доставкою додому листоношами, до 1 вересня 2021 року повинні обрати один з уповноважених банків для здійснення подальшої виплати пенсій з переліку https://www.pfu.gov.ua/1906048-perelik-bankiv-upovnovazhenyh-na-vyplatu-pensij/.

У разі, якщо до визначеного терміну громадяни не зроблять вибір, виплата пенсій кожному з таких одержувачів з 1 вересня 2021 року здійснюватиметься через поточний рахунок в АТ "Ощадбанк", який буде відкритий за зверненням органу Пенсійного фонду України, про що одержувача буде проінформовано. Громадяни можуть будь-коли змінити уповноважений банк за власним бажанням.

(розміщено на сайті 22.04.2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЗМІНИ ЩОДО ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ ТА НЕДООТРИМАНОЇ ПЕНСІЇ


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 "Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги", виплати допомоги на поховання та недоотриманої у зв'язку зі смертю одержувача пенсії, органами Пенсійного фонду України з 1 квітня здійснюються виключно через уповноважені банки.

При зверненні до органів Фонду для отримання допомоги на поховання або недоотриманої пенсії померлого пенсіонера потрібно подати заяву.

Також до заяви про виплату допомоги на поховання додається:
- документ, що посвідчує особу заявника;
- свідоцтво про смерть;
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;
- номер банківського рахунку.

Додатково: заявники, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, надають власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Якщо реєстрація смерті відбулась за межами України, подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

Члени сім'ї, які звертаються за недоотриманою пенсією померлого протягом шести місяців з дати смерті пенсіонера, надають:
- документ, що посвідчує особу, яка звертається;
- свідоцтво про смерть;
- документи, які підтверджують родинні стосунки.

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини надається:
- документ, що посвідчує особу заявника;
- свідоцтво про смерть;
- свідоцтво про право на спадщину.

Додатково: заявники, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, надають власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Перелік уповноважених банків можна знайти за посиланням:
https://www.pfu.gov.ua/1906048-perelik-bankiv-upovnovazhenyh-na-vyplatu-pensij/(розміщено на сайті 22.04.2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ


Частиною четвертою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено щорічний перерахунок пенсії з 01 квітня особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули необхідний страховий стаж.

Перерахунок пенсії проводиться:
- без додаткового звернення особи до органів Пенсійного фонду України;
- особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менш ніж два роки.

У 2021 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначені/перераховані до квітня 2019 року.

Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.

Дані до реєстру застрахованих осіб про страховий стаж за січень-лютий 2021 року надійдуть у складі єдиної звітності зі сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, яку страхувальники зобов'язані подати до 10 травня.

Перерахунок, передбачений законодавством, буде проведено у травні-червні з 1 квітня.

(розміщено на сайті 22.04.2021)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОЦИФРУВАННЯ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ — ЦЕ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ТЕБЕ!

Онлайн-сервіс дозволяє надати необхідну інформацію завчасно, без будь-яких часових обмежень та додаткового звернення до органів Пенсійного фонду України. З настанням пенсійного віку виплата призначається людині автоматично.

Користувач, який не є пенсіонером та який авторизувався на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), може заздалегідь проаналізувати наявний стаж, надійно зберегти інформацію та вчасно виявити помилки у трудовій книжці.

Один із кроків до автоматичного призначення пенсії – створення електронної трудової книжки.

Переваги електронної трудової книжки:

 • Зручний цілодобовий доступ до інформації;
 • Надійна захищеність персональної інформації;
 • Відсутність ризику втрати, пошкодження або фальсифікації даних.


Внести інформацію до сервісу можна на вебпорталі Пенсійного фонду України
https://portal.pfu.gov.ua/

Довідково!

Завантажувати скановані копії всіх сторінок трудової книжки потрібно в хронологічному порядку. Копії повинні мати чітке кольорове зображення розміром до 1 МБ.


(розміщено на сайті 19.04.2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ЗАЛИШАЙСЯ ВДОМА ТА ОТРИМУЙ ПЕНСІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗПЕЧНО


Сьогодні для максимальної зручності та збереження Вашого здоров'я органи Пенсійного фонду області можуть надавати послуги з пенсійного забезпечення мешканцям області в онлайн-режимі.

Це можна зробити не виходячи з дому, зареєструвавшись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України ( https://portal.pfu.gov.ua/) за допомогою електронного цифрового підпису або засобами інтегрованої системи електронної ідентифікації GOV ID (за номером телефону або банківської картки).

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пропонує також використовувати додаткові канали комунікації:
- телефонувати на "гарячі лінії" https://www.pfu.gov.ua/.../golovne-upravlinnya.../; залишати документи в спеціально облаштованих боксах, розміщених на вході до сервісних центрів Пенсійного фонду Донеччини;
- надсилати звернення на адресу 84121, м. Слов'янськ, вул. Батюка, 8 або на електронну адресу gu@dn.pfu.gov.ua;
- отримувати пенсійні послуги на вебпорталі Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua/ або через мобільний застосунок "Пенсійний фонд" https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.gov.pfu...

Бережіть себе! І ніякого коронавірусу!


(розміщено на сайті 19.04.2021)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оновили паспорт? Змінилося місце реєстрації? Відновили професійну діяльність на пенсії?


Терміново сповістіть про це установу Пенсійного фонду України!

Заповніть онлайн-форму на вебпорталі Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua та повідомляйте про зміни протягом 10 днів.

Подати заяву про зміну особистих даних із долученням сканованих копій оновленого документу можна в зручний час, без відвідування управління.

Сервіс надається користувачам, які увійшли на Вебпортал за кваліфікованим електронним підписом.

Для повідомлення обирайте пункт "Внесення змін до електронної пенсійної справи" у меню "Всі послуги".

За результатами опрацювання заяви користувач у особистому кабінеті Вебпорталу отримає повідомлення про стан обробки та рішення щодо внесення змін до електронної пенсійної справи.

(розміщено на сайті 19.04.2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПЕРЕРАХУНОК ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

УВАГА! Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам залишається незмінною! Як передбачено Законом, це — 1 квітня 2021 року.

Починаючи з квітня 2018 року, органи Пенсійного фонду щороку автоматично (без особистих звернень) перераховують пенсії працюючим пенсіонерам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на його проведення.

Іншими словами, якщо особа після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжувала працювати та набула не менше 24 місяців страхового стажу, або менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення чи після попереднього перерахунку пройшло не менше двох років, з 1 квітня 2021 року їй буде здійснено автоматичний перерахунок пенсії.

ВАЖЛИВО! Обов’язкова умова для перерахунку — факт продовження роботи після призначення/перерахунку пенсії та набуття у зв’язку з цим страхового стажу.

Нагадаємо, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі поданих страхувальниками звітів та після надходження даних про сплату єдиного внеску.

Враховуючи те, що звітність по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надається у 2021 році щокварталу (з 1 січня 2021 року набрали чинності зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Податкового кодексу України, якими передбачено подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб щокварталу (замість щомісяця), строки подання такої звітності встановлено Податковим кодексом України — протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного кварталу), — дані про страховий стаж за певний квартал відображатимуться в реєстрі не раніше середини наступного кварталу. Отже, на 1 квітня 2021 року даних про страховий стаж та заробітну плату за січень та лютий 2021 року в Реєстрі не буде.

Автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період.


Про проведення перерахунку пенсії буде проінформовано.

Працюємо для вас. Бережіть себе і будьте здорові.


(розміщено на сайті 19.04.2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SKYPE-ЗВ'ЯЗОК З ПЕНСІЙНОЮ СЛУЖБОЮ - ЦЕ РЕАЛЬНО!


Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області пропонує користуватись Skype-зв'язком для отримання пенсійних послуг. Сервіс працює згідно графіку прийому громадян.

Кожен бажаючий з будь-якого пристрою, підключеного до інтернет-мережі , має можливість через програму Skype звернутись до фахівців територіального управління Фонду області та отримати консультацію з особистих пенсійних питань. Послуга діє на безоплатній основі.

Піклуючись про вашу безпеку, рекомендуємо використовувати онлайн-можливості для комунікації та вирішення нагальних питань:
https://portal.pfu.gov.ua/

(розміщено на сайті 19.04.2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

на сторінку 2


Назад к содержанию | Назад к главному меню